FANDOM


Druide

Elvisk druide

En druide er en person, som med liv og sjæl har svoret at beskytte naturen, og som igennem sin stålfaste vilje til at udføre dette hverv er i stand til at trække på de kræfter, som er gemt i hver plante, hvert dyr og i selve de elementer, som Niraham er opbygget af.

En druide er i stand til kommunikere med naturen, men ikke kun det: Når en stærk nok forbindelse er blevet skabt mellem druiden og et bestemt aspekt af dens omverden, bliver druiden i stand til at tage dette aspekts form og til at benytte sig af dens egenskaber. Dette fænomen kaldes for inkarnation og bør ikke forveksle med et totem, da druiden kun midlertidigt låner naturens kræfter, når den befinder sig i sin inkarnation, mens et totem er en permanent forbindelse mellem druiden og et aspekt af naturen.

Druider er for det meste eneboere, der lever alene i vildnisset og sjældent kommunikerer med andre levende væsener end naturens dyr. Det er yderst sjældent, at en druide gæster en by, og der er aldrig hørt tale om en druide, som faktisk har boet i en. I stedet holder druiderne sig enten for sig selv eller i små druidecirkler.

I de fleste kulturer betragtes druider som kættere, idet mange af dem er så dedikeret til naturen, at de rent faktisk tilbeder den fremfor guderne. I Roul-Assin er druiderne stadig folkets åndelige overhoveder, selvom landet officielt er konverteret til de Ti Sande guder. I modsætning til roulerne er langt de fleste elviske druider til gengæld ofte stærkt tro imod guderne, især Sissianna, Skovens Frue. Som følge heraf er elviske totemdruider forbudt ved lov i Eislonien.

De folkefærd, som tæller flest druider, er elverne, roulerne og traegonnerne. De elviske druider har altid været naturens vogtere, mens roulerne og traegonnerne har tradition for at tilbede henholdsvis selve naturen og ånderne i den som guddomme.

Druidernes magi hedder kald.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.