FANDOM


Dengang profeten Jarco drog ud for at sprede de Ti Sande guders ord til menneskeheden, kom han til en slette, hvor guderne bød ham at grundlægge deres første templer. Denne steppe kaldtes for Djannsletten, men blev siden hen kendt blot som Højsletten eller Det Hellige Land og blev inddelt i fem distrikter af de lokale, hvoraf Djann blev det mest berømte.

Det var i år 3 e.J., at Jarco og hans disciple byggede Nimars første tempel på tre dage. Da Jarco døde 159 år senere i en alder af 199, blev hans legeme lagt ned i en krypt under denne første kirke, og en gigantisk lyssøjle fra himlen slog da ned i den afdøde profet. Lyssøjlen står stadig ned i midten af Nimars første kirke, og den kaldes derfor for Lysets Katedral. Det er ved at navigere efter dette lys, som kan ses langt over landet, at søfolk og vandringsmænd finder vej til Højsletten.

Højsletten blev siden hen til et decideret land, dog uden en menneskelig regent. I stedet var det ypperstepræsterne for de Ti Sande guder som fastsatte lovene på Højsletten i fællesskab, og riget har aldrig engageret sig i krig. Dette var unødvendigt, for det var ikke i de gejstliges interesse at flytte landets grænser, og der var aldrig nogle, der har turdet angribe Det Hellige Land.


Den Sorte Sommer

Nu er sagerne dog noget ændret, for Højsletten er ikke længere et sted for forkyndelse af de 10, men regeres nu af de afdøde ypperstepræster, patriarker og kardinaler, der har rejst sig fra graven. Ingen ved hvad der forårsagede denne katastrofe, men de fleste skyder skylden på Aratholl-slægten.

Om selve Højslettens Fald vides meget lidt, da langt de fleste tilstedeværende døde i processen. Enkelte overlevende kan dog berette om hvordan dørene til de gamle krypter sprængtes, og de gamle præster og præstinder vandrede fra deres gravkamre i ly af solformørkelsen. Herefter er beretningerne uklare, men der er ingen tvivl om at det var et rent blodbad.

Om Jarco selv er vågnet fra graven, melder ingen beretninger om...

Klimaet på Højsletten er mest tørt og varmt, selvom der i de nordlige dele også er nogle få skove og vintre med sne. Mod syd begynder sletten til gengæld at ligne en ørken, når man nærmer sig grænsen til Zara’bash.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.