FANDOM


Våbenmester er en sortelvisk titel, som gives til den bedste kriger i hvert hus. Sammen med titlerne gemal og hustroldmand er det den højeste rang, som en mandlig sortelver kan opnå, selvom ikke alle våbenmestre er hankønsvæsener.

Det er våbenmesterens opgave at træne alle krigere i sit hus og at lede dem i kamp, så en dygtig våbenmester er essentiel for enhver husfrue. Selvsagt er det ikke nok kun at være en formidabel kriger, hvis man efterstræber titlen som våbenmester; man skal også være en fremragende strateg og leder.

Foruden sine officielle pligter får våbenmesteren også tit opgaver af sin husfrue, som offentligheden ikke må kende til. F.eks. bliver de vanskeligste mord, som fruen vil have udført, overladt til hendes våbenmester, når hun føler, at en almindelig snigmorder ikke vil slå til.

De fleste husfruer benytter også deres våbenmester som personlig livvagt, når han ikke er beskæftiget andetsteds.

En af de mest berømte nulevende våbenmestre i Underverdenen er Herizaen Kazar, forstanderinden for krigsakademiet Raeznith i Kaukazil.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.